MARKANVISNINGSTÄVLING, RÅÅ

November 2017 bjöd Helsingborg stad in exploatörer till en markanvisningstävling på Råå. Flerbostadshus mot Landskronavägen och radhus mot parken efterfrågades. Tillsammans med NCC lämnade House arkitekter in ett förslag som tilldelades fjärde plats.